Bình phong tre, tranh tre bền đẹp, phong cách cổ điển, quý phái