Không gian nội thất, ngoại thất thuần chất Việt

  • Cổng làng, lũy tre xanh trong hồn quê Việt - 22/10/2014, 11:52 am -
    Đến với mỗi làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ xưa thường bắt gặp những luỹ tre xanh bao quanh khu dân cư. Làng chỉ để một hoặc hai lối ra vào và được dựng một cái cổng làng là giới hạn giao lưu với làng khác và lối đi ra khu đồng