Lạnh lùng hạt sương rơi ...

Lạnh lùng hạt sương rơi ...

Trăng mỉm cười rất lạ

Nửa bóng ngả lênh chênh
Ngã đời nằm chênh chếch
Soi lòng người chênh vênh
Giòng trôi như định mệnh
Tạo hóa lỡ an bài
Buồn vui chồng cao mãi
Bụi trần chất nghiêng vai
Khuyết hao mảnh vai gầy
Đa đoan nặng bóng mây
Mặc sóng đời đưa đẩy
Em cũng thản nhiên rồi
Cạn lòng để đời trôi
Cạn lòng để tình vơi
Em - biến thành đá sỏi
Lạnh lùng hạt sương rơi !

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline 0943.310.360
  • Yahoo tư vấn
  • Skype tư vấn
Danh mục sản phẩm